Quản lý cửa hàng bán thời gian và nữ sinh viên lỡ chuyến tàu cuối cùng