Trái ngược với bầu không khí gọn gàng và điềm tĩnh của người lớn, tôi quyết định đóng vai AV vì không hài lòng với những người bạn cùng giới của mình!