Quyết định chụp ảnh mình quan hệ tình dục và xuất hiện trong AV!